Автокоманда 2179м2

АТРАКТИВЕН ПЛАЦ ОД 2179м2 ЛОЦИРАН НА СЕМАФОРИ ВО АВТОКОМАНДА НА ГЛАВНИОТ БУЛЕВАР, СО МАРКИЦА ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б2 -ГОЛЕМИ ПРОДАЖНИ ПРОСТОРИ (ТРГОВСКИ ЦЕНТАР, СУПЕРМАРКЕТ, ИЗЛОЖБЕНО -ПРОДАЖНИ САЛОНИ И ДР.) СО АЛТЕРНАТИВНА НАМЕНА ДО 40% ОД ПОВРШИНА ДА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ И
А2- СТАНОВИ
Б2- КАНЦЕЛАРИИ
Б5- ХОТЕЛИ

ПАРАМЕТРИ ЗА ГРАДБА
ПЛАЦ СО ПОВРШИНА ОД 2179М2
ОСНОВА ЗА ГРАДБА 939М2
ВКУПНО ЗА ГРАДБА 8451М2
КАТНОСТ П+8КАТА
ВИСИНА H= 33М2
ПЛАЦОТ Е ЛОЦИРАН ВЕДНАШ НА САМИОТ БУЛЕВАР АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД ДЕСНА СТРАНА ВО ПРAВЕЦ ОД ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ КОН АВТОКОМАНДА НА САМИТЕ СЕМАФОРИ, ОДЛИЧНА ФРЕКФЕНТНА ЛОКАЦИЈА.

ЦЕНА: ПО ДОГОВОР

ЗА  ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНТАКТ НА:
e-mail info@capitalgroup.com.mk или на
тел. 02/6138 490; 070 477 594; 070 700 812