Карпош 3 – “City Garden”

varijanta1_resize

ВЕДНАШ ВСЕЛИВИ СТАНОВИ СО ИМОТЕН ЛИСТ ВО КОМПЛЕКС “SKOPJE CITY GARDEN” ЛОЦИРАН ВО НАС.КАРПОШ 3, ПОМЕЃУ CITY MALL И БУЛ.ИЛИНДЕНСКА.

КОМПЛЕКСОТ Е СОСТАВЕН ОД ДВА СТАНБЕНИ БЛОКА СО ВИСОЧИНА ОД П+8+Пк КАТОВИ И КУЛА СО ВИСОЧИНА ОД П+15+ПК.

РАСПОЛОЖЛИВИ ТИПОВИ НА СТАНОВИ

од 70м2 до 81м2 – 2 СПАЛНИ

ПОЧЕТНА ЦЕНА 1150 ЕВРА/М2 СО ВКЛУЧЕН ДДВ 5%

БЕЗ ПРОВИЗИЈА

ЗА  ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНТАКТ НА:
e-mail info@capitalgroup.com.mk или на
тел. 070 477 594; 070 700 812