Карпош 3 – “City Garden”

varijanta1_resize

ВЕДНАШ ВСЕЛИВИ СТАНОВИ СО ИМОТЕН ЛИСТ ВО КОМПЛЕКС “SKOPJE CITY GARDEN” ЛОЦИРАН ВО НАС.КАРПОШ 3, ПОМЕЃУ CITY MALL И БУЛ.ИЛИНДЕНСКА.

КОМПЛЕКСОТ Е СОСТАВЕН ОД ДВА СТАНБЕНИ БЛОКА СО ВИСОЧИНА ОД П+8+Пк КАТОВИ И КУЛА СО ВИСОЧИНА ОД П+15+ПК.

РАСПОЛОЖЛИВИ ТИПОВИ НА СТАНОВИ

– од 70м2 до 81м2 – 2 СПАЛНИ
– 89м2 и 90м2 – 3 СПАЛНИ

ЦЕНА ПО ДОГОВОР

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА БЕЗ ОБВРСКА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРОВИЗИЈА.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ КОНТАКТ НА:
070 477 594; 070 700 812
E-MAIL: info@capitalgroup.com.mk