070 700 812, 070 477 594
ул.Јани Лукровски бр.2 - мезанин. 1000 Скопје
contact@capitalgroup.mk

АВТОКОМАНДА – ПЛАЦ 511М2 – (НАМЕНА Б5, СО АЛТЕРНАТИВНА НАМЕНА ДО 40%)

436.600 €

Детали

АВТОКОМАНДА – ВО БЛИЗИНА НА ДОЈРАНА

СЕ ПРОДАВА ПЛАЦ ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Б5 – ХОТЕЛ, СО АЛТРЕНАТИВНА НАМЕНА ДО 40% – Б1, Б2, Б3, Б4, Б6, В2, В3, Д3

ПАРАМЕТРИ НА МАРКИЦА:
ПОВРШИНА НА ПЛАЦ 511М2
ОСНОВА ЗА ГРАДБА 343М2
МАКСИМАЛНА БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА 1371М2
МАКСИМАЛНА КАТНОСТ П+2+ПТК
МАКСИМАЛНА ВИСИНА 10.20 метри

ЦЕНА 370.000 ЕВРА + ДДВ 18%

КОНТАКТ:
070 477 594, 070 700 812