070 700 812, 070 477 594
ул.Јани Лукровски бр.2 - мезанин. 1000 Скопје
contact@capitalgroup.mk

Placeholder

To add or modify elements in this area, please use the "Backend Editor"

АКТУЕЛНО

ИЗРАБОТКА НА 360° ВИРТУЕЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

360° VR презентацијата е привлечен, модерен и информативен начин на презентација што овозможува гледање од повеќе агли. Клиентот на кого му е претставена недвижноста е во позиција на набљудувач кој од првото лице ја гледа недвижноста.

360° VR презентацијата дава можност потенцијалниот клиент да избере агол на гледање или да се движи низ виртуелниот простор и да добие реална претстава на објектот кој го разгледува.

360° VR презентацијата обезбедена од нашата компанија е најлесниот начин за пристап и прошетка низ кој било која недвижности, преку која можете реално да ја  почувствувате длабочината, т.е. ширината на недвижноста за која имате интерес.

СОРАБОТКА

Нудиме соработка со Инвеститори кои имаат потреба од професионална компанија, која ќе посредува при продажба на Вашите недвижности. КАПИТАЛ ГРУП Ви стои на располагање

ПОНУДА ЛОКАЦИИ ЗА ГРАДБА

Погледнете ја нашата понуда на атрактивни градежни парцели за градба

КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ

Дознајте повеќе за нашата понуда на консалтинг услуги поврзани со недвижностите, финансиски консалтинг и правно советување од областа на недвижностите. Ве очекувам за соработка !!!

ПРИЈАВИ НЕДВИЖНОСТ

СТАН / КУЌА

Доколку сакате да посредуваме при продажба или изнајмување на Вашата куќа или стан, на ова место можете да ја доставите Вашата понуда. Ви благодариме на соработката

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Доколку имате интерес да посредуваме при продажба или изнајмување на Вашата канцеларија, дуќан, магацин или производна хала, тука можете да ги оставите податоците за Вашата недвижност. Ви благодариме на соработката

ЗЕМЈИШТЕ

Доколку сте заитересирани да посредуваме при продажба на Вашето градежно или земјоделско земјиште тука можете да ги оставите податоците за Вашата недвижност. Со почит

ПАРТНЕРИ