Почетна

АЕРОДРОМ - 3та Мкд. Бригада

НОВИ СТАНОВИ И
ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ПОВЕЌЕ ИНФО

КЕРАМИДНИЦА - ФОН

НОВИ СТАНОВИ
ОД 29м2 ДО 106м2
ПОВЕЌЕ ИНФО

БАРДОВЦИ

НОВИ СТАНОВИ
ОД 105м2 ДО 196м2
ПОВЕЌЕ ИНФО

АЕРОДРОМ - ТОБАКО 2

НОВИ СТАНОВИ
од 43м2 до 61м2
ПОВЕЌЕ ИНФО

АВТОКОМАНДА

НОВИ СТАНОВИ
57м2 и 73м2
ПОВЕЌЕ ИНФО

ВОДНО ПАНОРАМА

НОВИ СТАНОВИ
50м2 и 105м2
ПОВЕЌЕ ИНФО

КОМПЕНЗАЦИИ

НОВИ СТАНОВИ КОМПЕНЗАЦИЈА
ПОВЕЌЕ ИНФО