070 700 812, 070 477 594
ул.Јани Лукровски бр.2 - мезанин. 1000 Скопје
contact@capitalgroup.mk

Понуда локации за градба

Како реномирана компанија која повеќе години работи на пазарот на недвижности на територија на Скопје и пошироко КАПИТАЛ ГРУП ДООЕЛ Скопје, располага со голема база на атрактивни недвижности – плацови со дефинирани маркици за градба на различни видови на објекти, согласно параметри дефинирани со ДУП и чиста документација, и тоа:

А1 – индивидуални станбени куќи

А2 – колективни станбени згради – станови

Б2 – деловни објекти

Б5 – хотели

Г2 – лесна и незагадувачка индустрија.

 

За повеќе детали во врска со нашата понуда Ве очeкуваме да не контактирате