070 700 812, 070 477 594
ул.Јани Лукровски бр.2 - мезанин. 1000 Скопје
contact@capitalgroup.mk

ПРИЈАВИ НЕДВИЖНОСТ – ЗЕМЈИШТЕ

ОПИШЕТЕ ЈА НЕДВИЖНОСТА КОЈА ЈА НУДИТЕ:

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ: