070 700 812, 070 477 594
ул.Јани Лукровски бр.2 - мезанин. 1000 Скопје
contact@capitalgroup.mk

Соработка со инвеститори

Врз основа на повеќегодишното искуство во посредување при продажба на нови недвижности – станови, и успешните соработки со голем број на задовлни клиенти, КАПИТАЛ ГРУП ДОО Скопје Ви ги нуди нашите услуги за продажба на Вашите нови недвижности.